Información Curricular.

Este é o espazo onde as familias poden informarse da parte curricular do traballo do alumnado de 5º B. Información sobre a LOMCE, mínimos, Estándares, competencias clave…

Mateo.

LOMCE

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, tamén img_pasoapaso-2coñecida como LOMCE, é unha lei complexa que todavía está sen desenvolver totalmente.

Toda a información sobre esta lei e o seu desenvolvemento lexislativo en Galicia está a vosa disposición aquí.

INFORMACIÓN BÁSICA RELATIVA A PROGRAMACIÓN DO CURSO 2016_17.

Pódese consultar a información básica de LC. LG, CCNN e CCSS de conformidade co punto 4 do artigo 9, cap. II da orde do 7 de xuño de 2016, pola que se aproba o calendaro escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na comunidade autónoma de Galicia.

Anuncios